BİRİMLERİMİZ

KURUCULAR KURULU

Vatanımıza, Milletimize ve Yüce Dinimiz İslam'a hizmet için var olan, görev ve yetkileri bu amaç doğrultusunda belirlenmiş bulunan Anka Neferler Tim'in Orgeneral rütbesinden oluşan 6 kurucusunun bulunduğu kuruldur. Tim'deki en yetkili kişilerdir ve genel işleyişi kontrol ederler.

İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Vatanımıza, Milletimize ve Yüce Dinimiz İslam'a hizmet için var olan, görev ve yetkileri bu amaç doğrultusunda belirlenmiş bulunan grubumuza yönelik olarak yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koymakla görevli birimimizdir.

RÜTBE VE DİSİPLİN KURULU

Bu kurulun amacı, Anka Neferler Tim'in birimlerinin; kuruluş, çalışma, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektedir.

GRUPLAR KOMUTANLIĞI

Anka Neferler Tim bünyesinde bulunan Grup Komutanlıklarının düzeninden sorumlu olan birimdir.

WEB HACK GRUP KOMUTANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğünü, varlığını, bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaç edinen oluşumları ve Yüce Dinimiz İslam'ı yurt içinden veya yurt dışından hedef alan türde yayın yapan web sitelerini tespit ederek hedef alan saldırı birimimizdir.

SOSYAL MEDYA SALDIRI GRUP KOMUTANLIĞI

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen ve Yüce Dinimiz İslam'ı hedef alan görüşlerdeki sosyal medya hesaplarını tespit edip hedef alan saldırı birimimizdir.

AR-GE GRUP KOMUTANLIĞI

Araştırma ve pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni yazılımlar, sistemler ve hizmetler tesis eden birimimizdir.

WGT GRUP KOMUTANLIĞI

Bilgisayar yazılımlarını kullanarak tasarım yapan ve ortaya görsel içerik çıkaran birimimizdir.