HAKKIMIZDA

Hakkımızda

Anka Neferler Tim, 2014 yılında kurulup daha sonra 9 Kasım 2018’de varlığı ve faaliyetleri feshedilen bir oluşumdan tüm başarılı operasyonlara imza atan ekibiyle beraber ayrılarak kendi görev alanında profesyonel olan 7 Kurucu Üye tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur.

Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğarak faaliyetlerine başlayan Anka Neferler Tim, Türk Devleti'ni, Devlet Başkanı’nı, Milletini, Kurum ve Kuruluşlarını, Tarihi ve Manevi Değerlerini, Yüce Dinimiz İslam’ı hedef alan ve Türkiye Devleti’ne siber saldırı planlayan veya gerçekleştirenlere karşı siber ortamda misliyle karşılık vermek ve savunma yapmak amacıyla kurulmuştur.

Anka Neferler Tim, kamu kurum ve kuruluşları gibi önemli sitelerde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi adına gönüllü olarak testler yapmaktadır ve tespit edilen açıkları ilgili kuruma bildirerek o açığın engellenmesi ve düzeltilmesi konularında çalışarak ülkemiz siber güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Anka Neferler Tim’in bir diğer amacı da; toplumun siber güvenlik bilincini geliştirmek, siber güvenlik kabiliyeti yüksek kişiler oluşturmak, siber güvenlik farkındalığını toplumda üst seviyede tutmaktır.

Anka Neferler Tim’in bünyesindeki birimler emir komuta zinciri içinde, hiyerarşik bir yapıyla hareket etmektedir. Anka Neferler Tim'in siber operasyonlarının kararını 6 kişilik Orgeneral rütbelerindeki Kurucular Kurulu almaktadır. Anka Neferler Tim personelleri "Görev ve Sorumluluk İlkeleri” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Anka Neferler Tim, dünyanın hemen hemen her ülkesinden üyeye sahiptir. Personel sayısı, isimleri ve görevleri gizli tutulmaktadır. Anka Neferler Tim’in yürüttüğü tüm çalışmalar, birimlerin etkin iletişimi, koordineli iş birliği ve sistematik bir şekilde yürütülür. Anka Neferler Tim, bünyesinde barındırdığı uzman personeller ile ülkemizi etkileyebilecek tehditlere karşı, imkânları dâhilinde 7/24 müdahale esasına göre hızlı ve etkin olarak çalışmaktadır.

Anka Neferler Tim’in devlet kurum ve kuruluşu, siyasi parti, dernek, vakıf, cemaat, sivil toplum kuruluşu vb. oluşumlar ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bunun haricinde hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek almamakta ve herhangi bir menfaat de beklememektedir. Anka Neferler Tim personelleri herhangi bir maddi kazanç beklemeden, Siber Vatan’ı savunup, sahip çıkmaya devam edecektir.

Anka Neferler Tim; Türk milli menfaatlerine, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasına, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerine bağlı kalarak, kuruluşundaki milli amacın gereklerini yerine getirmektedir ve getirmeye de devam edecektir. Anka Neferler Tim bütün faaliyetlerinin Devletinin ve Milletinin çıkarlarına uygun ve uyumlu olmasına dikkat eder ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir girişim içerisinde olmaz. Anka Neferler Tim personelleri yaptıkları her faaliyette Tim'in itibarını zedelememeye azami özen gösterir. Anka Neferler Tim ortak hedef için tüm birimleriyle birlikte hareket eder, birbirini tamamlar, destek olur, ihtiyaçlarını gözetir ve yardımlaşır. Anka Neferler Tim personelleri siber ortamda edindiği bilgileri kişisel çıkarları için asla kullanmaz.

Anka Neferler Tim’in 17 Ocak 2020’de Yunanistan’a büyük çaplı saldırı düzenlemesinden sonra Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emmanouil Fragkos, Anka Neferler Tim hakkında Avrupa Parlamentosu’na yazılı olarak soru sorarak bağlantısının araştırılmasını istemiştir.(1) Bunun yanı sıra ABD Adalet Bakanlığı web sitesinde "İnternette özgürlük, İzlanda - Kasım 2020" başlığıyla yayınlanan raporda; Anka Neferler Tim’in İzlanda'ya yaptığı siber saldırıdan bahsedilmiştir.(2) Anka Neferler Tim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne siber saldırı düzenleyerek, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne resmi internet sitelerinden basın açıklaması yaptırtarak(3) dünyanın bir kez daha dikkatini çekmek bir yana, Türkiye’nin siber atak alanında ne kadar kabiliyetli, cesur ve güçlü olduğunu ispatlamıştır. Bunların yanı sıra “Anka Neferler Tim - Basında Biz” sayfasında, Türkiye düşmanlarının sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine yapılan saldırılar, basında yer alan haberlerle beraber listelenmiştir. Ülkesini siber alemde korumayı ve sahip çıkmayı amaç edinen Anka Neferler Tim bugün dünyanın en önemli hacker grupları listesinde yer almayı başarmıştır.

Anka Neferler Tim milletinden aldığı manevi güç ve kuvvetle davasına hizmet etmekte olup, her geçen gün daha da büyüyerek, inandığı yolda dimdik yürümeye devam etmektedir ve edecektir. Anka Neferler Tim olarak; siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, ülkemizi siber dünyada savunmaya ölene dek devam edeceğiz!

Kaynaklar:
1)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005820_EN.html
2)https://web.archive.org/web/20201230214428/https://www.justice.gov/eoir/page/file/1339451/download
3)Avrupa Konseyi Açıklaması:https://www.coe.int/en/web/portal/-/cyberattack-on-the-website-of-the-european-court-of-human-rights
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Basın Açıklaması:https://bit.ly/3qIg7FE

Kurucular Kurulu

Image Placeholder

Serdar-ı Hakan

İstihbarat Daire Başkanı

Orgeneral

Image Placeholder

Lokman Hekim

Kurucular Kurulu Başkanı

Orgeneral

Image Placeholder

Bayrak İnmez

Rütbe ve Disiplin Kurulu Başkanı

Orgeneral

Image Placeholder

Sultan Baybars

Gruplar Komutanı

Orgeneral

Image Placeholder

Filinta

Web Hack Grup Komutanı

Orgeneral

Image Placeholder

Türk Yıldız

Sosyal Medya Saldırı Grup komutanı

Orgeneral

Image

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon Anka Neferler Tim, Türk Devleti’ni, Devlet Başkanı’nı, Milletini, Milli Kurum ve Kuruluşlarını, Tarihi ve Manevi Değerlerini, Yüce Dinimiz İslam’ı hedef alan ve Türkiye Devleti’ne siber saldırı planlayan veya gerçekleştirenlere karşı siber ortamda misliyle karşılık vermek ve savunma yapmak amacıyla kurulmuştur. Anka Neferler Tim, kamu kurum ve kuruluşları gibi önemli sitelerde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi adına testler yapmaktadır ve tespit edilen açıkları ilgili kuruma bildirerek o açığın engellenmesi ve düzeltilmesi konularında çalışarak ülkemiz siber güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Anka Neferler Tim bütün faaliyetlerinin Devletinin ve Milletinin çıkarlarına uygun ve uyumlu olmasına dikkat eder ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir girişim içerisinde olmaz. Anka Neferler Tim “Görev ve Sorumluluk İlkeleri” çerçevesinde sorumluluklarını başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Anka Neferler Tim personelleri herhangi bir maddi kazanç beklemeden, Siber Vatan’ı savunmaya ve sahip çıkmaya devam etmektedir.

Vizyon
Toplumun siber güvenlik bilincini geliştirmek, siber güvenlik kabiliyeti yüksek bireyler oluşturmak, siber güvenlik farkındalığını tüm toplumda üst seviyede tutmayı sağlamak. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, ülkemizi siber dünyada savunmaya devam etmek.